innpatunetlogo-white.png

Som prinsessa i egget

Inn på Tunet Møre og Romsdal er en nettverksorganisasjon for Inn på Tunet-godkjente gårder i Møre og Romsdal. Våre gårder bidrar til utvikling og mestring for alle, fra liten til stor, med små eller store utfordringer.

Invitasjon til fagwebinar «Demensomsorg på gård»

Inn på tunet Møre og Romsdal inviterer til fagwebinar 25.november kl 09-1230. Vi har fått …

Les mer

Film om arbeidstrening Inn på tunet

Arbeidstrening Inn på tunet gir ein god start for deg som ønsker å kome inn …

Les mer

Film om tilbod til psykisk utviklingshemma Inn på tunet

Menneske med psykisk utviklingshemming er ei stor og ueinsarta gruppe der dei individuelle skilnadane er …

Les mer

Film om barnevern Inn på tunet

Inn på tunet-gardane i Møre og Romsdal er ein trygg plass der barn og unge …

Les mer

Film om språkopplæring på Inn på tunet

Garden er ein stad der folk frå heile verda kan kjenne seg att. Språklæring gjennom …

Les mer

Innkalling til årsmøte

Inn på tunet Møre og Romsdal inviterer til årsmøtesamling på Tynnaknuten på Syvdsnes 14. og …

Les mer

Invitasjon fagdag Inn på tunet i Ålesund 25.november

Inn på tunet Møre og Romsdal vil med dette invitere til fagdag for Inn på …

Les mer

Film om hesteassisterte intervensjonar

Inn på tunet-gardane i Møre og Romsdal er ein god arena for hesteassisterte intervensjonar. Dei …

Les mer

Film om rusomsorg

Inn på tunet-gardane i Møre og Romsdal er ein god arena for rusomsorg. I samarbeid …

Les mer

Film om demensomsorg

Dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens er eit lovpålagd tilbod som kommunar må kunne tilby …

Les mer

Film om garden som pedagogisk ressurs

Inn på tunet Møre og Romsdal har det siste året arbeidd med å få på …

Les mer

Årsmøtekonferansen på Midsund vel gjennomført!

I helga var medlemsbedriftene Inn på tunet-bedrifter samla til årsmøte på vakre Værabua i Midsund. …

Les mer

Kvardagsgleder inne på tunet

Aina Kirkeland Tangen har drive Inn på tunet-tilbod på familiegarden Akslahaugen i Midsund i ti …

Les mer

Flyktningehjelpa sitt sommarprogram på Negarden i Halsa

Negarden var vertskap for flyktningehjelpa i Halsa sitt sommarprogram 2017. Flyktningane fekk vere med i …

Les mer

Nøgd med opplegget på Oppistua Øye i Surnadal

Surnadal vidaregåande skule var førre torsdag på besøk hjå tilbydar Solveig Haglund på Oppistua Øye …

Les mer

For spørsmål, send epost til post@innpatunetmr.no