innpatunetlogo-white.png

Som prinsessa i egget

Inn på Tunet Møre og Romsdal er en nettverksorganisasjon for Inn på Tunet-godkjente gårder i Møre og Romsdal. Våre gårder bidrar til utvikling og mestring for alle, fra liten til stor, med små eller store utfordringer.

Film om barnevern Inn på tunet

Inn på tunet-gardane i Møre og Romsdal er ein trygg plass der barn og unge …

Les mer

Film om språkopplæring på Inn på tunet

Garden er ein stad der folk frå heile verda kan kjenne seg att. Språklæring gjennom …

Les mer

Innkalling til årsmøte

Inn på tunet Møre og Romsdal inviterer til årsmøtesamling på Tynnaknuten på Syvdsnes 14. og …

Les mer

Invitasjon fagdag Inn på tunet i Ålesund 25.november

Inn på tunet Møre og Romsdal vil med dette invitere til fagdag for Inn på …

Les mer

Film om hesteassisterte intervensjonar

Inn på tunet-gardane i Møre og Romsdal er ein god arena for hesteassisterte intervensjonar. Dei …

Les mer

Film om rusomsorg

Inn på tunet-gardane i Møre og Romsdal er ein god arena for rusomsorg. I samarbeid …

Les mer

Film om demensomsorg

Dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens er eit lovpålagd tilbod som kommunar må kunne tilby …

Les mer

Film om garden som pedagogisk ressurs

Inn på tunet Møre og Romsdal har det siste året arbeidd med å få på …

Les mer

Årsmøtekonferansen på Midsund vel gjennomført!

I helga var medlemsbedriftene Inn på tunet-bedrifter samla til årsmøte på vakre Værabua i Midsund. …

Les mer

Kvardagsgleder inne på tunet

Aina Kirkeland Tangen har drive Inn på tunet-tilbod på familiegarden Akslahaugen i Midsund i ti …

Les mer

Flyktningehjelpa sitt sommarprogram på Negarden i Halsa

Negarden var vertskap for flyktningehjelpa i Halsa sitt sommarprogram 2017. Flyktningane fekk vere med i …

Les mer

Nøgd med opplegget på Oppistua Øye i Surnadal

Surnadal vidaregåande skule var førre torsdag på besøk hjå tilbydar Solveig Haglund på Oppistua Øye …

Les mer

For spørsmål, send epost til post@innpatunetmr.no