Nettverk for tilbydarar av Inn på tunet-tenester i Møre og Romsdal

Inn på tunet Møre og Romsdal er ein nettverksorganisasjon som skal ivareta interessene til tilbydarane av merkevara «Inn på tunet» i Møre og Romsdal. Føremålet er å bidra til eit kvalitetssikra og innhaldsrikt tilbod i fylket.

Møtearena, fagleg- og sosialt nettverk

Organisasjonen skal vere ein møtearena for tilbydarane der ein tek opp faglege, sosiale og organisatoriske spørsmål med felles interesse.

For å bli medlem må du vere tilbydar i aktiv drift, eller vere i godkjenningsfase for etablering av Inn på tunet-tilbod.

Del denne siden på Facebook

For spørsmål, send epost til post@innpatunetmr.no