Garden er ein stad der folk frå heile verda kan kjenne seg att. Språklæring gjennom Inn på tunet-tenester på gard kan leggast til rette for ulike grupper som har ulik alder og bakgrunn, og ulike rettar og plikter til språkopplæring. Dei kvalitetssikra og godkjende Inn på tunet-tenestene tek utgangspunkt i heile garden, livet og arbeidet der.

Vi rettar ein stor takk til Nanseth Media som har laga filmen for oss, og Innovasjon Norge for støtte til filmprosjektet. Vi takkar også deltakarane i filmen for herleg innsats.

Nyt filmen om språkopplæring på Inn på tunet, og les meir om gardane og tilboda våre her på heimesida vår!

Del denne siden på Facebook

For spørsmål, send epost til post@innpatunetmr.no