Inn på tunet Møre og Romsdal inviterer til årsmøtesamling på Tynnaknuten på Syvdsnes 14. og 15.mars
 
Laurdag kl 12.00 møtes vi på Tynnaknuten, vi får informasjon og omvisning på garden der vi har dagtilbod .
13.00-15.00 Berit Kalland underviser med tema psykiatri.
Middag kl 15.30
Ca 18.00 Intimkonsert med Stig Ulv.
Vin og ost, sosialt samvær?
Overnatting på Trollhyttene
 
Søndag lunsj kl. 12.00
13.00 Årsmøte
 
Påmelding til post@tynnaknuten.no
 

Innkalling til årsmøte på Tynnaknuten .
Syvdsnes 6141 Rovde. 14 og 15. Mars 2020

1 Godkjenning av innkalling og sakliste.
2 valg av møteleder og referent
3 valg av 2 mdl. til å skrive under protokollen.
4 styrets årsmelding
5 regnskap og revisjon
6 kontigent 2021
7 årsplan
8 budsjett for 2021
9 valg
10 eventuelt.

Del denne siden på Facebook

For spørsmål, send epost til post@innpatunetmr.no