Dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens er eit lovpålagd tilbod som kommunar må kunne tilby frå og med 2020. Inn på tunet Møre og Romsdal har laga ein film som viser at Inn på tunet-gardane her i fylket kan vere ein god arena for dette. Sjå filmen og les meir om gardane og tilboda våre på heimesida vår. Takk til skodespelarar og dei som har gjeve stemmer. Filmen er produsert av Nanseth Media med støtte frå Innovasjon Norge.

Del denne siden på Facebook

For spørsmål, send epost til post@innpatunetmr.no