Inn på tunet-gardane i Møre og Romsdal er ein god arena for rusomsorg. I samarbeid med Nanseth Media, og med støtte frå Innovasjon Norge har Inn på tunet Møre og Romsdal laga ein film om dette. Les meir om gardane og tilboda på heimesida vår. Takk til gruppemedlemmane som har medverka i filmen.

Del denne siden på Facebook

For spørsmål, send epost til post@innpatunetmr.no