Det er enkelt å søke om godkjenning og Matmerk bistår deg i prosessen

  • Ta kontakt med Matmerk: tlf 24 14 83 00 eller e-post – marit.strand@matmerk.no.
  • Vi tar en første samtale og gir deg informasjon om hva som kreves og om det du har tenkt er innenfor det Inn på tunet skal gjøre.
  • Du gjennomfører en internkontroll, ved hjelp av en sjekkliste og en veileder du finner når du logger deg inn.
  • Matmerk sender en KSL-revisor for å gjennomføre godkjenningsrevisjonen. Revisor leverer rapport til oss og til deg. Er revisjonsrapporten ”blank” (d.v.s. ingen avvik), godkjenner Matmerk deg som ”IPT-tilbyder”. Dermed er godkjenningen gjennomført og du kan bruke IPT-logoen og selge/markedsføres dine tjenester som IPT-tjenester.

Les mer på matmerk sine sider

Del denne siden på Facebook

For spørsmål, send epost til post@innpatunetmr.no