Et godt tilrettelagt dagaktivitetstilbud for personer med demens setter enkeltpersonen i sentrum og legger vekt på individuelle interesser , ønsker , og ressurser.

Tilbudet legger til rette slik at den enkelte blir istand til å bruke sine ressurser maksimalt og opprettholde selvstendighet så lenge som mulig. Tilbudet legger vekt på trivsel og har tilrettelagte fysiske omgivelser.

Relaterte gårder:

For spørsmål, send epost til post@innpatunetmr.no