innpatunetlogo.png

Oppistua Øye

Solveig Haglund

Godkjent siden
01/01/2012

Oppistua Øye
6650 Surnadal

Flott og solrik beliggenhet

Oppistua ligger flott og solrikt til på elvesletta Øyamoen, nedenfor kommunesenteret Skei i Surnadal kommune, Møre og Romsdal. I Oppistua dyrkes det økologisk gras, poteter, grønnsaker, urter, frukt, bær og blomster. Gården har vært debiogodkjent de siste 30-40 åra. Det leveres produkter til restauranter og butikker, og enkeltpersoner kan bestille og få tilkjørt ei kasse med sesongens varer deler av året.

 

Solveig gir et allmenpedagogisk tilbud til nærmeste barneskole. De bruker gården som et utvida klasserom, og driver bl.a. skolehage og elevbedrift. Oppista Øye har også hatt avtale med kommunens Frisklivssentral gjennom mange år, og utetreninger og kostrådgivning har foregått med base Inn på tunet. Fra 2012 har Solveig gitt dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens i Surnadal, og høsten 2016 startet Solveig opp et Inn på tunet tilbud om etablereropplæring til innvandrere. Dette tilbudet er i samarbeid med annen IPT-tilbyder i kommunen (Helga Bele). Solveig tar også i mot endel andre grupper for enktelte aktivitets- og opplevelsesdager gjennom året. Det bygges for tida et glasshus, som gjør det enklere å ta i mot større grupper, uavhengig av vær & vind. Glasshuset vil også utvide vekstsesongen for grønnsaker/blomster.

  • Space
  • Space
  • Space
  • Space

For spørsmål, send epost til post@innpatunetmr.no