innpatunetlogo.png

Eliasgarden

Bjørg og Odd Velle

Godkjent siden
05/03/2017

Haugsetvegen 127
6230 Sykkylven

Produsere god mjølk og gi meistringsopplevingar

Eliasgarden ligg i Sykkylven sentrum. Mjølkeproduksjon, tilbod om alternativ opplæringsarena og arbeidstrening er hovedaktivitetane på garden.

Vi ynskjer å produsere god mjølk og gi born og unge meistringsopplevingar. I tillegg til mjølkekyrne har vi hestar, sauer, høner, katt og kanin. Vi har og ein liten, men innhaldsrik kjøkkenhage og aktiv seterdrift.

Garden har lokale for undervisning og andre innandørs aktivitetar. Vi tilbyr aktivitetar der vi koplar praktisk og teoretisk læring, med fokus på trivsel og meistring.

  • Space
  • Space
  • Space
  • Space

For spørsmål, send epost til post@innpatunetmr.no