innpatunetlogo.png

Solemdal Gård

Ove og Monica Solomdal

Godkjent siden
19/07/2018

Solemdalvegen 18
6456 Skåla

Solemdal gård er en av de eldste gårdene i Solemdalen, og det har vært drift på gården siden tidlig 1800 tallet.

Ove og Monica tok over gården etter Oves foreldre i 2002 og drev med melkekyr fram til 2015. Da ble melkekyrne byttet ut med 500 verpehøner, utegangersau og en liten flokk med skotsk høylandsfe. I dag har vi 18 forskjellige dyresorter på gården.

Det har alltid vært knyttet mye aktivitet til gården, og den har vært besøksgård for barnehager, skole og institusjoner i mange år. I 2018 ble vi godkjent som Inn på tunet tilbyder og 4H gård, og vi er i dag tre som jobber på gården. Ove Solomdal (agrotekniker og maskinkjører), Monica Solomdal ( helsefagarbeider) og Lena Dyrstad Øye ( geriatrisk sykepleier)

Tilbudene hos oss vil variere etter hver årstid og hva som naturlig skjer på en gård. Aktivitetene varierer fra turer i skog og mark, stell og kontakt med dyr, arbeid i hage og åker, snekring, maling og vedarbeid, baking, hobbyaktiviteter, sang og musikk, tilberedning av mat der det fokuseres på sunn og næringsrikt kosthold, eggplukking, vasking og sortering samt utlevering til kunder og butikk, lettere arbeid i gårdsbutikken.

Vi ønsker å gi et tilrettelagt tilbud for brukerens individuelle interesser, ønsker og resurser.

  • Space
  • Space
  • Space

For spørsmål, send epost til post@innpatunetmr.no