På garden kan ein legge til rette for allsidige aktivitetar og arbeid, tilpassa kvar enkelt deltakar. Garden er både ein arbeidsstad og ei livsform, og det skaper ein særeigen arbeidsplass og eit annleis arbeidsmiljø der deltakarane kan oppleve meistring, utvikling og trivsel.

Les fagartikkel om arbeidstrening Inn på tunet her

Læringsmål

  • Meistring
  • Utvikling
  • Trivsel

Relaterte gårder:

For spørsmål, send epost til post@innpatunetmr.no