Krikane gard

Maria Dvergsdal

Under godkjenning

Valldalsvegen 1844
6210 Valldal

Gården drives av Hans Martin Gjedrem og Maria Dvergsdal. Hoveddrifta på gården er sauedrift og drives av Hans Martin. Maria er tilbyder av Inn på tunet-tjenester og har kompetanse innenfor dyrebasert miljøterapi og med gården som pedagogisk resurs.

Tilbudet er først og fremst for barn og ungdom i tilknytning til barnevernet, og for elever med vedtak om tilpasset opplæring. Her er det rom for flere grupper og vi har masse arbeid som egner seg for deg som trenger arbeidstrening.

Vi har aktiviteter som ridning og stell av hest, stall- og fjøsarbeid. Oppfølging av dyra som for eksempel under lamming eller sauesanking. Naturen i området er upåklagelig, og vi har mange turer til fjells, med eller uten hest. Og kanskje med overnatting på seterhytta vår.

  • Space
  • Space
  • Space

For spørsmål, send epost til post@innpatunetmr.no