Etter 5 år med Inn på tunet tilbud på Bele, Jostua blir det i høst med støtte fra Innovasjon Norge, satt opp et lokale tilpasset de ulike tilbudene. Her blir det plass til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens, språktrening for innvandrere og barnevern. Vi gleder oss ?

Del denne siden på Facebook

For spørsmål, send epost til post@innpatunetmr.no