«… sammen e vi stærkar, å de har se slik, at om vi dæle; bli de mær på mang forundle vis»

Dette er eit sitat som Inn på tunet-tilbydar Ragnhild Liabø Fjeldstad på Negarden i Halsa kommune likar godt å bruke. Dette gjeld blant menneske, og det fins også mange eksempel i naturen.

Ragnhild syntes det var stor stas å ta i mot Inn på tunet-tilbydarar frå heile Møre og Romsdal til fagsamling 22.juni. Det flotte Negardstunet låg bada i sol, og ramma for å vise fram garden og fortelje om Inn på tunet-tilboda på Negarden kunne ikkje ha vore betre.

«Inn på tunet-tilbydere er nok en egen rase, men hver av oss er helt unik og ikke en gård er lik den andre» – seier Ragnhild. I sitt tilbod til skuleklasser og andre grupper som kjem til garden deler Ragnhild betraktningar kring begrepa tilhøyrigheit og forvaltning. Det fekk også dei gjestande Inn på tunet-tilbydarane ein smak av. Ragnhild framførte utdrag frå fleire dikt og songar, mellom anna «I så gode rom» av Steinar Barstad:

«I så gode rom

er det ånd

hellige vingeslag

og duft av

fiskesuppe og fersk loff.

Bak slike vegger

holdes angsten

ut

Under slike tak

henger ikke gribbene

klare

til å utnytte

min avmakt

I så gode rom

kan det vanskelig skje

I så gode rom

kan alt skje»

Ei rolleskildring som Ragnhild likar er » å være seg selv med måte». «Hvem ellers skulle jeg forresten være?»- seier ho. Eit anna dikt ho ofte siterer er av Bente Clod: «Av de gledene vi kan oppleve, er det største å oppdage våre egne iboende muligheter og talenter, fordi det vi oppdager er noe umistelig, noe vi selv kan forvalte og ikke skal takke andre for».

Ragnhild sette stor pris på å møte dei andre tilbydarane, ho seier at «møte med dere hjelper meg å bli tydeligere for meg selv, og jeg blir mer bevist hva jeg har å forvalte. Vi er hverandres speil.»

Deltakarane på fagsamlinga hadde ei økt med påfyll av merkevarebyggingskunnskap og erfaringsdeling, og takka til slutt Ragnhild for strålande godt vertskap. Dei ser alle fram til å møtast att neste gong i det gode nettverket Inn på tunet Møre og Romsdal.

Del denne siden på Facebook

For spørsmål, send epost til post@innpatunetmr.no