Trønsdal Østibu

Guri Krovoll Trønsdal og Sigmund Moen Trønsdal

Under godkjenning

Aktivt gårdsbruk med sauehold

Trønsdal Østistu er et aktivt gårdsbruk der sauehold et hovedproduduksjonen. I tillegg har vi ponnier, hund, katt og høner på gården. Gården ligger fint til for uteaktiviteter i nærområdet, og vi har ei seter på fjellet.

Vertskapet

Guri, som er hovedansvarlig for gårdsdrifta, har lang erfaring med tjenester for barnevernet. Sigmund arbeider 80% stilling utenom gården som HMS-rådgiver i landbruket, og er utdannet argronom og agritekniker. Han har i tillegg høgskolestudium i «Uteområdet som læringsarena og Natur og Kulturveiledning».

For spørsmål, send epost til post@innpatunetmr.no